Για τηλεφωνικές παραγγελίες: 210-4975875

όροι & προϋποθέσεις

ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ιστότοπος epitrapez.io (εφεξής «Ιστότοπος» ή «e-shop» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα») ανήκει στην ατομική επιχείρηση Μαρία Πετρίτη, η οποία λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο epitrapez.io, (εφεξής «η Επιχείρηση») και μέσω αυτού η Επιχείρηση παρέχει στους επισκέπτες της την δυνατότητα αγοράς προϊόντων σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»). Ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστοτόπου (εφεξής «Χρήστης») υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους πριν από την εκάστοτε χρήση του Ιστοτόπου και σε κάθε περίπτωση πριν προβεί στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση με τη χρήση του Ιστοτόπου τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους Όρους οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών, ενημερώνοντας τον Ιστότοπο. Οι Όροι εφαρμόζονται και καλύπτουν τη χρήση και λειτουργία του Ιστοτόπου, όλων των subdomains αυτού, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διατηρεί η Επιχείρηση επ’ ονόματι και για λογαριασμό της. Σε περίπτωση αμφιβολίας, στην έννοια του «Ιστοτόπου» εμπίπτουν και τα subdomains αυτού. Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω προϋποθέσεις αφορούν την πώληση επιτραπέζιων παιχνιδιών και άλλων προϊόντων μέσω του e-shop.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ KAI ΤΙΜΕΣ

2.1 Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα αγοράς επιτραπέζιων παιχνιδιών και λοιπών προϊόντων έναντι σαφώς προσδιορισμένου ανταλλάγματος και σύμφωνα με τα επιμέρους προβλεπόμενα χαρακτηριστικά αυτών. Τα προϊόντα είναι δυνατόν να παρέχονται είτε υπό την προϋπόθεση εγγραφής στον Ιστότοπο είτε χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη στον Ιστότοπο. Για την εγγραφή στον Ιστότοπο απαιτείται η δημιουργία Κωδικού Χρήστη (Username) και Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password), ο οποίος διαμορφώνεται κατά τις σχετικές οδηγίες στο στάδιο διαμόρφωσής του και δύναται να αλλάζει, όποτε επιθυμεί ο Χρήστης. Ο Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, αλήθεια, ακρίβεια, ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που χορηγεί. Απαγορεύεται ρητώς στον Χρήστη η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο γνωστοποίηση των στοιχείων πρόσβασής του σε οιονδήποτε τρίτο. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαφυλάττει τα στοιχεία εγγραφής του με επιμέλεια και να μην τα χορηγεί σε τρίτους και φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση αυτών.

2.2 Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται σε ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους φόρους, εκτός από το κόστος αποστολής και τυχόν κόστος τρόπου πληρωμής.

2.3 Τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Επιχείρησης μέχρι την εξόφληση τους.

2.4 Η τιμή κατά την οποία έχει παραγγελθεί το εκάστοτε προϊόν, παραμένει σε ισχύ έως ότου αυτό παραληφθεί από τον αγοραστή. Οι αλλαγές της τιμής που τυχόν προκύψουν κατά το διάστημα που το προϊόν δεν έχει παραδοθεί/παραληφθεί από τον αγοραστή, δεν επηρεάζουν την τιμή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

3.1 Οι παραγγελίες των αγοραστών μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά, μέσω e-mail μέσω του e-shop, ή μέσω του φυσικού καταστήματος, ενώ οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας δεν θεωρείται αξιόπιστο για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση θα αποστέλλει e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

3.2 Οι πληροφορίες των συναλλαγών παρουσιάζονται σε Ελληνική γλώσσα και η αποδοχή τους επιβεβαιώνεται από τον Χρήστη στα Ελληνικά κατά την ώρα της παραλαβής ή πριν από αυτή. H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από οποιοδήποτε αγοραστή υπάρχει ανεξόφλητη οφειλή από προηγούμενη παραγγελία.

3.3 Με την υποβολή της παραγγελίας, ο αγοραστής συμφωνεί ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν την υποβολή της παραγγελίας. Η είσοδος στη σελίδα πληρωμής συνιστά αυτόματη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

4.1 Οι προσφορές και οι τιμές των προϊόντων είναι σε ισχύ όσο είναι εμφανείς στο e-shop. Οι πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων παρέχονται τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας από τον Χρήστη. Οι πληροφορίες εντός του e-shop παρέχονται για ελαχιστοποίηση λαθών και έλεγχο αποθέματος.

4.2 Για προϊόντα που υπάρχουν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, δηλαδή προϊόντα που υπάρχουν μεν στην αποθήκη του καταστήματος, αλλά σε μικρή ποσότητα, στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την εκτέλεση της παραγγελίας από τον αγοραστή, η ποσότητα αυτή μηδενιστεί ή περιοριστεί σε βαθμό που να μην επιτρέπει την πλήρη εκτέλεση της, ο αγοραστής θα λάβει σχετική ειδοποίηση.

4.3 Για προϊόντα στα οποία το απόθεμα έχει εξαντληθεί, οι προσφορές είναι ανάλογες της διαθεσιμότητας των προμηθευτών της Επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται απευθείας από τους προμηθευτές της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1 Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας. Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω Courier.

5.2 Αν στην παραγγελία συμπεριλαμβάνονται προϊόντα διαθεσιμότητας διαφορετικής από «Άμεσα Διαθέσιμα», η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ξεχωριστή αποστολή των διαθέσιμων προϊόντων, με έξοδα μεταφοράς που θα επιβαρύνουν τον αγοραστή.

5.3 Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο αγοραστής θα ενημερωθεί μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1 Η επιλογή για την πληρωμή γίνεται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Ο αγοραστής δύναται να προβαίνει σε εξόφληση των παραγγελιών μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, PayPal, με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ: GR65 0172 1060 0051 0610 3354 251, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΕΤΡΙΤΗ,ΜΑΡΙΑ,ΠΕΤΡΟΥ. της Επιχείρησης (τυχόν έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον αγοραστή), με αντικαταβολή (σε Ελλάδα) καθώς και με τυχόν άλλους τρόπους που δικαιούται να υποδείξει η Επιχείρηση.

6.2 Η πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, που ο αγοραστής θα χρησιμοποιήσει για την αγορά προϊόντος μέσω του Ιστοτόπου, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας του αγοραστή θα κρυπτογραφηθούν και, αφού ληφθεί η παραγγελία του, θα ζητηθεί προέγκριση της κάρτας του αγοραστή από τον εκδότη της για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη τους, έγκριση η οποία, αν δεν ληφθεί άμεσα, ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη υπέχει για τυχόν καθυστέρηση ή οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά τον έλεγχο της τράπεζας, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τυχόν ακύρωση της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής θα ενημερωθεί σχετικά.

6.3 Στην περίπτωση κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης, διευκρινίζεται ρητώς ότι ο αγοραστής υποχρεούται να αποστείλει αποδεικτικό κατάθεσης επί του οποίου θα εμφαίνονται όλα τα στοιχεία που υποδεικνύει η Επιχείρηση και η ολοκλήρωση της συναλλαγής συντελείται μόνο με την πίστωση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της Επιχείρησης και όχι μόνο με την κατάθεσή του.

6.4 Ο αγοραστής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή και ακριβή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας του και για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της Επιχείρησης, καθώς και των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την έγκαιρη κατάθεση του ποσού και την αγορά του αντίστοιχου προϊόντος. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών ή/ και για κάθε πταίσμα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

7.1 Ο αγοραστής έχει στην διάθεσή του 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας για να επιστρέψει το προϊόν. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής ενός προϊόντος απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την Επιχείρηση.

7.2 Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να είναι σφραγισμένο και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό. Σε περίπτωση, εξωτερικού χτυπήματος ή οποιασδήποτε ορατής καταστροφής δεν είναι δυνατή η επιστροφή του.

7.3 Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την διαδικασία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Τα έξοδα της αποστολής θα εξαρτηθούν από τον όγκο του επιστρεφόμενου δέματος, ενώ επιβαρύνουν τον αγοραστή.

7.4 Οι επιστροφές αποστέλλονται στη διεύθυνση: οδός Αρκαδίου, αρ 19, Τ.Κ. 18120, Κορυδαλλός.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8.1 Στην περίπτωση ελλιπών/κατεστραμμένων περιεχομένων ή οποιασδήποτε άλλης δυσλειτουργίας που αφορά το εσωτερικό του προϊόντος, υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής. Η διαδικασία αντικατάστασης ελλιπούς/ελαττωματικού προϊόντος από τον εκάστοτε κατασκευαστή απαιτεί την επικοινωνία από τον αγοραστή μέσω e-mail και ο χρόνος ανταπόκρισης είναι συνήθως 10-15 εργάσιμες ημέρες.

8.2 Η Επιχείρηση μπορεί να παραμείνει συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αγοραστή και τον κατασκευαστή και να παράσχει στον αγοραστή διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής είναι αυτός που υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό/ελλιπές προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

9.1 Επιστροφή χρημάτων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 θα γίνονται εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους από την Επιχείρηση.

9.2 Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με τρόπο αντίστοιχο προς τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο αγοραστής, εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς και ρητώς άλλος τρόπος επιστροφής χρημάτων.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

10.1 Ο Ιστότοπος, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς ρητώς συμπεριλαμβανομένων των πωλουμένων προϊόντων και σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, σήματος αποτελούν διανοητική, ήτοι πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκτός εάν πρόκειται για περιπτώσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων που αναφέρονται ρητώς και προστατεύονται.

10.2 Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητώς η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσον αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά και εν γένει οποιαδήποτε επεξεργασία των ανωτέρω για οιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη ειδική, ρητή και έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης, άλλως πέραν της ποινικής ευθύνης του παραβάτη η Επιχείρηση διατηρεί άπαντα τα εκ της νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης. Εξαιρούνται ρητώς τα δικαιώματα του πληροφοριακού υλικού που ανήκουν σε τρίτους, καθώς και τυχόν άλλα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, για τα οποία υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων.

10.3 Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται χορήγηση, παραχώρηση ή μεταβίβαση κανενός δικαιώματος χρήσης, ιδιοκτησίας ή άλλης φύσεως δικαιώματος των στοιχείων αυτού για πάσης φύσεως σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΥΘΥΝΗ

11.1 Η Επιχείρηση εγγυάται ότι το προϊόν είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ως «έχει» και ως «διατίθεται» προς πώληση, σύμφωνα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτού, όπως προσδιορίζονται στον Ιστότοπο κατά την ημερομηνία αγοράς και σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά για χρήση για την οποία προορίζεται.

11.2 Η Επιχείρηση δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για χρήση του προϊόντος μη ορθή, μη προσήκουσα, παράνομη ή σε κάθε περίπτωση διαφορετική από αυτήν για την οποία προορίζεται. Τα προϊόντα εναρμονίζονται με την ελληνική νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για μη-συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας στην οποία παραδίδονται τα προϊόντα (π.χ. σε περίπτωση απαγόρευσης κάποιου συμβόλου). Είναι στην ευθύνη του αγοραστή να διασταυρώσει με τις τοπικές αρχές την πιθανότητα να εισάγει ή να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες σχεδιάζει να παραγγείλει.

11.3 Οι φωτογραφίες που αναρτώνται στον ιστότοπο αποσκοπούν αποκλειστικώς στην απεικόνιση των προϊόντων. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέξει στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος για κάθε προϊόν ώστε να είναι ενήμερος για τα ακριβή χαρακτηριστικά του, και σε περίπτωση αμφιβολιών ή για περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί με την Επιχείρηση. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της αναπαράστασής του, η Επιχείρηση δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Η χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και η μέσω αυτού αγορά προϊόντος διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψει από τη χρήση αυτού ή λόγω της αγοράς προϊόντος, ακολουθείται ο φιλικός διακανονισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή. Σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ -COOKIES

13.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνδιαλλαγής της Επιχείρησης με τον χρήστη είναι η γνωστοποίηση από τον τελευταίο ορισμένων στοιχείων. Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και, στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ζητείται ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως αυτής. Επίσης, απαραίτητος είναι ο ορισμός ενός ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιχείρηση μας. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). Τα ευαίσθητα στοιχεία του αγοραστή, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και διαγράφονται από τη βάση της Επιχείρησης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία του χρήστη, σημειώνεται ότι εκείνος διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας ανάλογο αίτημα συνοδευόμενο από όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

13.2 Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σεβασμό στις ρυθμίσεις του Κανονισμού GDPR. Θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που του παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνεί μαζί σας και να σας στέλνει ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες. Τα δεδομένα που αναμένεται να συλλεχθούν είναι το e-mail, το όνομα και η γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε email για αποστολή προωθητικών ενεργειών. Μέσα από αυτά τα προωθητικά e-mail ενδέχεται να συλλεχθούν πληροφορίες για τη συσκευή σας, η IP διεύθυνσή σας, η έκδοση του φυλλομετρητή σας και η χώρα προέλευσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου.

13.3 Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, κατόπιν ρητής συναινέσεως του Χρήστη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική cookies policy, για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη στις προσφερόμενες στον Ιστότοπο υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικούς λόγους (π.χ. επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης, κλπ.). Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

13.4 Στον Ιστότοπο δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στον Χρήστη να μεταβαίνει μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των κατόχων/ διαχειριστών των ιστοσελίδων αυτών. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις ανωτέρω ιστοσελίδες, τους όρους χρήσης, τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων ακολουθούν, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη.

13.5 Η Επιχείρηση, πέραν των εκ της νομοθεσίας δικαιωμάτων της, δικαιούται να προβαίνει σε διαγραφή των σχετικών αναρτήσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του.